Strojárne SK, s. r. o.

Strojárska výroba

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je kusová a sériová strojárska výroba stavebných strojov a ich podskupín.

EN ISO 3834 Part 2

Certifikát manažérstva kvality vo zváraní

Najmodernejšie
technologické vybavenie

Medzinárodná
spolupráca

na trhu už od

0

Profil spoločnosti

Spoločnosť Strojárne SK, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2005. Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je kusová a sériová strojárska výroba stavebných strojov a ich podskupín. Základom spoločnosti sú skúsení výrobní a technickí pracovníci.

Technické a technologické vybavenie spĺňa najprísnejšie súčasné požiadavky na kvalitu a stabilitu výrobného procesu. Zamestnávame viac ako 50 pracovníkov. Hlavní odberatelia sú renomované spoločnosti z Nemecka, Francúzska a Slovenska.
Strojárska výroba - Strojárne SK, s.r.o.
Strojárska výroba - Strojárne SK, s.r.o.

Ponuka služieb

Spoločnosť Strojárne SK, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2005. Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je kusová a sériová strojárska výroba stavebných strojov a ich podskupín.