Eurofondy

Zadávanie zákazky, na ktorú sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní.

Súbory na stiahnutie :

• Výzva na predloženie ponuky

• Príloha č. 1 Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky.pdf

• Príloha č. 2 Formulár na predloženie ponuky

• Príloha č. 3-1 Návrh na plnenie kritéria pre časť 1

• Príloha č. 3-3 Návrh na plnenie kritéria pre časť 3

• Príloha č. 4-1 TŠ a výpočet zmluvnej cena pre časť 1

• Príloha č. 4-3 TŠ a výpočet zmuvnej ceny pre časť 3

• Príloha č. 5 - Návrh Kúpnej zmluvy

• Zápis z prieskumu trhu