Eurofondy

Podlimitná zákazka: „Inovácia výroby v spoločnosti Strojárne SK, Kružlov“

Súbory na stiahnutie :

• Strojarne SK - plagat 1

• Strojarne SK - plagat 2

• Strojarne SK - plagat 3

• Príloha č.1 SP – Formulár predloženie ponuky

• Príloha č. 2 SP – Vyhlásenie uchádzača – dôverné informácie

• Príloha č. 3 SP – Návrh plnenia ktitéria

• Príloha č. 4_1 SP – Technická špecif a Výpočet ceny pre časť 1

• Príloha č. 4_2 SP – Technická špecif a Výpočet ceny pre časť 2

• Príloha č. 4_3 SP – Technická špecif a Výpočet ceny pre časť 3

• Príloha č. 5 SP – Návrh kúpnej zmluvy

• Príloha č. 6 SP - Formulár JED

• Príloha. Tabuľky Technická špecifikácia a Výpočet ceny (excel)

Verejné obstáravanie:

Výzva na verejné obstarávanie

Šúťažné podklady