EurofondyStrojárne_WEB publicita - k ZMS

1. Podlimitná zákazka : „Inovácia výroby v spoločnosti Strojárne SK, Kružlov“

2. Zadávanie zákazky, na ktorú sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní.